ประชุมเพื่อนำเสนอบทบาทแพทยสมาคม และความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทืดไท้องค์ราชัน

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2561

   นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ภายในเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมเพื่อนำเสนอบทบาทแพทยสมาคม และความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทืดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ. ห้องประชุม C71 อาคารผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน ชั้น 7 โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่      
   
 
  เอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม