ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 28 มีนาคม 2561

      คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน ณ.โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
   
 
  เอกสาร : -