สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 เขตสุขภาพที่1    www.rh1.go.th
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
   โทรศัพท์ : 053-890238,053-890240   FAX : 053-890241